Steuerrecht

Preklady a tlmoČenie

Ako súdny tlmočník a prekladateľ vymenovaný najvyšším krajinským súdom OLG Hamm, ponúkam overené aj jednoduché preklady zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak, ako aj tlmočenie na súdoch, úradoch, vo firmách a pri iných príležitostiach. Okrem nemeckého jazyka viem sprostredkovať kolegov pre všetky svetové jazyky.