Rodinné prídavky

Ak máte záujem o prídavky na deti, pošlite mi Vašu emailovú adresu a my Vám pošleme podklady na vybavenie spolu s inštrukciami. Alebo kliknite na nižžšie uvedený button -mám záujem. 


Prídavky na deti z Nemecka

Ak ste rodič a pracujete v zahraničí, máte podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 987/2009 a Nariadenia EÚ 883/2004 o Koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia, po splnení určitých predpokladov, nárok na prídavky na dieťa

a rodičovský príspevok z krajiny, odkiaľ je váš hlavný príjem alebo z tej, kde máte obvyklé bydlisko. Pri určovaní, z ktorej krajiny máte nárok na príspevky sa postupuje podľa Hl. III Kap. 8 čl. 68 ods.1 písm. a) podľa nasledovných predností: 1. nároky podľa miesta vykonávanej práce, 2. podľa vzniku nároku na dôchodok, 3.) na základe bydliska. To znamená, že ak je váš hlavný rodinný príjem z Nemecka, žiadosť si podávate tu v Nemecku.