O mne

Michal Weingart LL.M.

Moje štúdium som absolvoval ako Bachelor of Laws v študijnom odbore obchodné právo na odbornej vysokej škole FH-Bielefeld. Moje hlavné zameranie bolo – obchodné právo, pracovné právo a daňové právo. V Novembri 2015 som dokončil magisterské štúdium Master of Laws LL.M. IT-Law & IP-Law na Leibniz univerzite v Hannoveri a na univerzite vo Viedni. Tu bolo mojím hlavným zameraním internetové právo, právo pre ochranu osobných údajov a právo duševného vlastníctva. Okrem prekladov a tlmočenia pôsobím aj ako poradca pre internetové právo pre európske firmy a pomáham Slovákom a Čechom , ktorí žijú v Nemecku.