Preklady - 29,75€ / strana

Tlmočenie - 60€ / hodina

Prídavky na deti a komunikácia s FK od - 24€ / obrat (obrat je každé nové alebo dodatočné spracovanie podkladov)

Rodičovský príspevok a komunikácia s EGS od - 24€ / obrat (obrat je každé nové alebo dodatočné spracovanie podkladov)

Vybavenie oslobodenia od stavebnej zrážkovej dane  - 96€

Predĺženie potvrdenia o SZD - 60€

Odhlasovanie od úradov a inštutúcii v Nemecku od - 24€ / obrat (obrat je každé nové alebo dodatočné spracovanie podkladov)

Ostatné služby podľa dohody a časovej náročnosti.

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH