Choroba v skúšobnej dobe!

Choroba v skúšobnej dobe: na čo musíte dbať!

Čo platí, ak máte novú prácu a ak ochoriete už počas skúšobnej doby? A ako zabránite, aby ste kvôli tomu dostali výpoveď? Tu nájdete odpovede:

 

Môže vás zamestnávateľ zrušiť počas skúšobnej doby kvôli chorobe?

 

Počas skúšobnej doby platia zjednodušené podmienky ukončenia pracovného pomeru. Vy a aj váš zamestnávateľ môžete v tomto čase ukončiť pracovný pomer bez udania dôvodu s výpovednou lehotou iba dva týždne. Zlá správa: platí to aj v prípade, ak ste počas skúšobnej doby ochoreli. Toto platí len počas skúšobnej doby, pretože po nej nadobudne účinnosť zákonná ochrana pred prepustením podľa výpovednej lehoty v pracovnej zmluve alebo podľa § 622 BGB (Nemeckého občianskeho zákonníka). Klasická výpoveď pri dodržaní výpovednej lehoty je naďalej možná. 

 

Ukončenie pracovného pomeru kvôli chorobe nie je síce ani po skúšobnej dobe nemožné. Zamestnávateľ to však musí podrobne zdôvodniť, ak pracovný pomer vypovedá z dôvodu choroby zamestnanca. Podľa zákona má zamestnávateľ právo vypovedať zamestnanca kvôli chorobe iba vtedy, ak preukázateľne splnil tieto tri podmienky:

 

Vypracoval zdravotnú prognózu zamestnanca. Za týmto účelom môže napríklad spolupracovať s lekárskou službou zdravotnej poisťovne (posudkovým lekárom). Len v prípade, že je táto zdravotná prognóza negatívna a lekári predpokladajú, že zamestnanec aj v budúcnosti nie je pre prácu spôsobilý, prichádza výpoveď do úvahy.

 

Zamestnávateľ môže preukázať, že utrpí prevádzkové alebo hospodárske škody v dôsledku straty zamestnanca kvôli jeho chorobe.

 

Zamestnávateľ zhodnotil rovnováhu záujmov. To znamená, že preveril, či môže zamestnancovi ponúknuť inú pozíciu v spoločnosti, či má voľnú alebo mu môže nejakú podržať.

 

Musí vám zamestnávateľ preplatiť PN-ku, ak ochoriete počas skúšobnej doby?

 

V zásade má každý zamestnanec nárok na nemocenské od zamestnávateľa. Platí to však len vtedy, ak ste v jeho spoločnosti pracoval nepretržite najmenej štyri týždne. Takže ak ochoriete v novom zamestnaní v prvých štyroch týždňoch vášho pracovného pomeru, zamestnávateľ vám nebude musieť za tento čas platiť žiadnu PN-ku ani plat.

 

Bez peňazí však neostanete, pretože koniec koncov nemôžete za to, že ste neboli schopní kvôli chorobe pracovať. Preto v tomto prípade hradí zdravotná poisťovňa vašu PN-ku a vypláca nemocenské. Mimochodom, platí to aj vtedy, ak ste chorý viac ako šesť týždňov z dôvodu tej istej choroby. Po šiestich týždňoch končí zamestnávateľova povinnosť vyplácať nemocenské a vyplácanie PN-ky preberá vaša zdravotná poisťovňa. Náhrada mzdy počas choroby je však zvyčajne o niečo nižšia ako priebežné vyplácanie mzdy.

 

Ak ste ochoreli v prvých štyroch týždňoch skúšobnej doby, musíte to okamžite oznámiť zdravotnej poisťovni a poslať jej potvrdenie od lekára (veľa zdravotných poisťovní toto potvrdenie vyžaduje do jedného týždňa). Či potom musíte požiadať o výplatu nemocenskej dávky osobitne,  sa už musíte informovať u vašej zdravotnej poisťovne individuálne.

Mimochodom, ak vám váš nový zamestnávateľ vypovie váš pracovný pomer v skúšobnej dobe a odôvodní to vašou chorobou, bude vám naďalej musieť zaplatiť mzdu až do konca vašej práceneschopnosti alebo do uplynutia šiestich týždňov - aj keď výpovedná lehota uplynula už oveľa skôr. Toto ustanovenie podľa § 8 Zákona o náhrade mzdy skutočne platí, iba ak:

 

·      výpoveď je výslovne odôvodnená chorobou alebo,

·      vy sami oprávnene ukončíte svoju pracovnú zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia a ak bol váš zamestnávateľ vážnym dôvodom vašej výpovede. To by bol napríklad ten prípad, ak by vás zamestnávateľ šikanoval, a preto dáte výpoveď.

 

Čo musíte robiť, ak ste skutočne chorí? 

 

Musíte okamžite nahlásiť vašu chorobu. To znamená, že ak sa ráno zobudíte s kašľom, nádchou a horúčkou, ihneď zavolajte zamestnávateľovi a oznámte mu, že v tento deň nemôžete prísť do práce. Nečakajte, kým ste boli u lekára s hlásením o chorobe. Aj keď sa od zamestnanca vyžaduje, aby zamestnávateľa informoval o tom, ako dlho bude pravdepodobne chorý, oznamuje sa to zvyčajne až po návšteve lekára. Či už vašu práceneschopnosť  nahlasujete telefonicky, e-mailom alebo správou cez WhatsApp, záleží to na zvykoch a pracovnom poriadku, ktoré sú v danej firme bežné. Najlepšie je, sa už na začiatku spýtať, ako by váš šéf chcel v prípade práceneschopnosti dostať hlásenie o vašej chorobe.

 

Najneskôr po troch dňoch choroby musíte zamestnávateľov predložiť alebo zaslať lekárske osvedčenie, ktoré preukazuje, ako dlho budete pravdepodobne práceneschopní. Váš zamestnávateľ môže požiadať o osvedčenie už od prvého dňa. To, čo platí vo vašom prípade, je uvedené zvyčajne vo vašej pracovnej zmluve. Ak budete chorí dlhšie a dostanete od lekára následný atest, musíte to okamžite oznámiť a predložiť zamestnávateľovi (a v skúšobnej dome a po 6 týždňoch choroby aj zdravotnej poisťovni).

 

Či vám zamestnávateľ musí uznať aj potvrdenie od lekára z inej krajiny sa dozviete v našom nasledujúcom článku.