Zvyšovanie prídavkov na deti 2019

Zvýšenie prídavkov na deti bude v roku 2019 vyššie ako zvyčajne.
V posledných rokoch rodiny dostali len pomerne skromné zvýšenie prídavku na deti v priemere o dve eurá za dieťa. Od júla 2019 sa prídavok na deti zvýši o desať eur. Namiesto 194 eur za mesiac získajú rodiny pre prvé a druhé dieťa potom 204 eur. Pre tretie dieťa sa prídavky stanovujú na 210 eur a za každé ďalšie dieťa 235 eur.